Έχουμε πλέον συμπληρώσει πάνω από δεκαοκτώ χρόνια εμπειρίας στην αποκατάσταση της βουβωνοκήλης με τις λαπαροσκοπικές τεχνικές. Η επαρκής εκμάθηση των χειρουργών στις τεχνικές αυτές είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός έτσι ώστε σήμερα, οι παλιές ανοιχτές μέθοδοι να θεωρούνται παρωχημένες.

Μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων στη διεθνή βιβλιογραφία τεκμηριώνουν την υπεροχή της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης των βουβωνοκηλών. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: την 24ωρη νοσηλεία, την ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του ασχολίες, το μειωμένο μετεγχειρητικό άλγος, την σύγχρονη αποκατάσταση αμφοτερόπλευρης  βουβωνοκήλης και βέβαια την αποφυγή μεγάλου εγχειρητικού τραύματος.

Ο αριθμός των υποτροπών έχει υποδιπλασιαστεί. Συμπερασματικά μιλάμε για μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για μια χειρουργική νοσολογική οντότητα που ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Σε σπάνιες περιπτώσεις η περίσφιξη μιας κήλης μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Είναι καιρός να πάρετε την απόφαση να την διορθώσετε με τις σύγχρονες λαπαροσκοπικές μεθόδους σύντομα, εύκολα και ανώδυνα.

Advertisements